home

coaching

cursus

theorie

links

meer flow?

over Marlies Terstegge

over het boek

agenda

contact

Over Marlies Terstegge

Marlies Terstegge

Mijn motivatie en missie

Als psycholoog heb ik veel belangstelling voor de werking van de geest, met name voor de manier waarop mensen erin slagen om hun geestelijk potentieel te ontdekken en te gebruiken.

Hoewel ik ben opgeleid binnen de traditie van de humanistische psychologie (Rogers en Maslow), heb ik mij nadien vooral beziggehouden met de pathologische kant van de menselijke ontwikkeling. Tot voor kort was er in mijn vak ook weinig bekend over de positieve kant en des te meer over problemen en stoornissen in het leven van mensen.

In de dertig jaar waarin ik werk als psychotherapeut, heb ik veel cliënten met psychische problemen langdurig begeleid. Maar het proces daarna, hoe iemand zich dan verder ontwikkelt op weg naar een fijn en zinvol leven, dat hoort niet meer tot het werk van de therapeut. En juist dat deel heeft mij altijd zeer geboeid.

Ik was dan ook erg blij met opkomst van de positieve psychologie zo'n vijftien geleden. Want deze nieuwe stroming houdt zich juist wel bezig met positieve levensvragen. Het gaat over geluk en voldoening, flow en zingeving, talenten, positieve emoties, creativiteit en over deugden en wijsheid.

Vooral het gedachtegoed van de Hongaars-Amerikaanse psycholoog Csikszentmihalyi over flow spreekt mij erg aan. Deze hoogleraar psychologie doet al heel lang onderzoek naar geluk en creativiteit. Hij introduceerde ook de term 'flow'. In mijn praktijk voor flow & inspiratie werk ik vanuit deze theorie en andere inzichten uit de positieve psychologie.

Mijn missie is om deze psychologische kennis te vertalen naar het dagelijks leven en toe te passen op persoonlijke levensvragen. In de gesprekken met mijn cliënten onderzoek ik wat hun flow geeft, hoe zij dat verder kunnen ontwikkelen, wat hen inspireert en welke betekenis ze aan hun leven of aan dat van anderen willen geven. Ik zie dit werk als een grote uitdaging die mijzelf ook veel flow geeft.

Mijn loopbaan

Ik studeerde beroepskeuzepsychologie aan de Academie Mens en Arbeid en klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na een periode als wetenschappelijk medewerker aan een onderzoeksinstituut volgde ik de zesjarige opleiding tot psychotherapeut, die leidde tot de registraties voor psychotherapeut BIG en gezondheidszorgpsycholoog NIP/BIG.
Jarenlang werkte ik als cliëntgericht (rogeriaans) therapeut, relatie- en gezinstherapeut, seksuoloog, leertherapeut en supervisor. En daarnaast als gedragswetenschapper bij de postdoctorale beroepsopleiding van een universiteit.
In 2005 veranderde ik mijn therapiepraktijk in de Praktijk voor flow & inspiratie, waar ik nu cursussen geef en cliënten begeleid op hun weg naar een gelukkiger leven.